Christmas Kit Drive Ends - Checks Payable to Religious Teachers Filippini